BIYOMIX

RUMİNANTLAR (Geviş getirenler) İÇİN 

YEM İLAVESİ 

5 kg - 20 kg 

 

KULLANIM SAHASI: BIYOMIX; kuzu, koyun, oğlak, keçi, buzağı, dana, sığır, boğaların vitamin ve mineral madde eksikliklerinin tamamlanması için kullanılır. 

Yemlerine BIYOMIX ilave edilen hayvanların; 

  • Vitamin ve izmineral ihtiyaçlarını karşılar. 
  • Rumen pH’ını ayarlar, iştah arttırır. 
  • Damızlık erkek ve dişi hayvanların aşım ve döllenme gibi üreme döngüsünün başlamasını sağlar.
  • Kuzu, oğlak, buzağı ve danaların hızla gelişip büyümelerine yardımcı olur.
  • Süt veren inek ve koyunların süt üretimini destekler, süt verimlerinin yükselmesine ve vücut dirençlerinin artmasına yardımcı olur.
  • Kuzu, koyun, dana ve sığır besiciliğinde yem dönüşüm oranını arttırır. Günlük kilo alımını arttırdığı için besi süresinin kısalmasına, et verimi ve kalitesinin yükselmesine yardımcı olur. 
  • Çevre ve iklim değişikliklerindeki olumsuz şartlara uyum sağlamalarına yardımcı olur.

KULLANIM ŞEKLİ: BIYOMIX; kuzu, koyun, keçi, dana, besi sığırı ve süt ineği, boğa yemlerine 100 kg yeme 1 kg ilave edilir. BIYOMIX ilk önce yemin küçük bir kısmı ile karıştırılmalı, sonra geri kalan yem karıştırılarak yavaş yavaş ilave edilmelidir. BIYOMIX’in yemin içinde tamamen dağılması sağlanmalıdır. 

BIYOMIX her hayvanın yemine ayrı ayrı ilave edilecekse, hayvan başına yandaki miktarlar verilir. 

 

KUZU - OĞLAK 

5 g/gün 

(1 küçük ölçek) 

0,5 kg yemle 

karıştırılır. 

KOYUN - KEÇİ 

10 g/gün 

(2 küçük ölçek) 

1 kg yemle 

karıştırılır. 

SÜT İNEĞİ 

50 g/gün 

(2 büyük ölçek) 

5 kg yemle 

karıştırılır. 

BUZAĞI - DANA 

25 g/gün 

(1 büyük ölçek) 

2,5 kg yemle 

karıştırılır. 

BESİ SIĞIRI 

50 g/gün 

(2 büyük ölçek) 

5 kg yemle 

karıştırılır. 

BOĞA 

75 g/gün 

(3 büyük ölçek) 

7,5 kg yemle 

karıştırılır. 

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 5 kg, 20 kg’lık PE kovalarda satışa sunulmuştur. 

Kategoriler: Tıbbi Olmayan Ürünler

Alt Kategoriler: Çiftlik

Etiketler: Yem Katkı