VİOMİX

RUMİNANTLAR (Geviş getirenler) İÇİN

VİTAMİN - MİNERAL

1 kg - 5 kg - 20 kg

 

KULLANIM SAHASI: VİOMİX; kuzu, koyun, oğlak, keçi, buzağı, dana, sığır, boğaların vitamin ve mineral madde eksikliklerinin tamamlanması için 100 kg yeme 1 kg ilave edilerek kullanılır.

Yemlerine VİOMİX ilave edilen hayvanların;

  • Vitamin ve izmineral ihtiyaçlarını karşılar.
  • Rumen pH’sını ayarlar, iştah arttırır.
  • Kuzu, koyun, dana ve sığır besiciliğinde yem dönüşüm oranını arttırır. Günlük kilo alımını arttırdığı için besi süresinin kısalmasına, et verimi ve kalitesinin yükselmesine yardımcı olur.
  • Damızlık erkek ve dişi hayvanların aşım ve döllenme gibi üreme döngüsünün başlamasını sağlar.
  • Kuzu, oğlak, buzağı ve danaların hızla gelişip büyümelerine yardımcı olur.
  • Süt veren inek ve koyunların süt üretimini destekler, süt verimlerinin yükselmesine ve vücut dirençlerinin artmasına yardımcı olur.
  • Çevre ve iklim değişikliklerindeki olumsuz şartlara uyum sağlamalarına yardımcı olur.

KULLANIM ŞEKLİ: VİOMİX, kuzu, koyun keçi, dana, besi sığırı ve süt ineği, boğa yemlerine 100 kg yeme 1 kg ilave edilir. Viomix ilk önce yemin küçük bir kısmı ile karıştırılmalı, sonra geri kalan yem karıştırılarak yavaş yavaş ilave edilmelidir. VİOMİX’in yemin içinde tamamen dağılması sağlanmalıdır. VİOMİX her hayvanın yemine ayrı ayrı ilave edilecekse, hayvan başına yandaki miktarlar verilir.

Kategoriler: Tıbbi Olmayan Ürünler

Alt Kategoriler: Çiftlik

Etiketler: Yem Katkı