BIYOCAL

TAMAMLAYICI MİNERAL YEM - SIVI 

500 g 

 

KULLANIM SAHASI: BIYOCAL Çözelti; kuzu, oğlak, koyun, keçi, buzağı, dana ve sığırların kalsiyum ve magnezyum eksikliğinde kullanılan tamamlayıcı sıvı mineral yemdir. Hayvanların kalsiyum ve magnezyum ihtiyacı yaşlarına, gebe olmalarına ve süt verimlerine göre değişkenlik göstermektedir. BIYOCAL Çözelti oğlak, kuzu, buzağı ve danaların kemik yapılarının kuvvetlenmesine ve hızla büyümelerine yardımcı olur. Gebe ineklerin gebelik süresince ve doğumdan sonra artan kalsiyum ihtiyacını karşılamak için kullanılır. 

 

 

KULLANIM ŞEKLİ: Sıvı kesinlikle hava borusu yolu ile ciğerlere gitmemelidir. Bu yüzden zorlayarak akıtılmamalıdır. Şişe ağız içine çok fazla sokulmamalı, acele ile dökülmemeli veya püskürtülmemelidir. Hayvanın huysuzlaşması önlenmelidir. Çok huysuzlaştığında sakinleşmesi beklenmeli ve işlem tekrarlanmalıdır. BIYOCAL Çözelti, aşağıdaki hususlara dikkat edilerek içirilmelidir. Hayvanın kafasının sağ tarafında durun, kapağı açılmış şişeyi sağ elinizde tutun. Sol kolunuzu burun üstüne yerleştirerek ağzın içinde soldan dip kenarını sıkıca kavrayın ve hayvanın kafasını mümkün olduğunca koltuk altının üstüne kaldırınız. Bu hareket nedeni ile hayvan ağzını kendiliğinden tam olarak açacaktır. Şişeyi ön taraftan ağız içine, içe doğru sokun (şişeyi mümkün olduğu kadar en dip tarafından tutun). Böylelikle şişe boynunun dilin kavisli ön kısmının üstüne yatar şekilde yerleşmesini sağlayın, şişenin içindeki sıvıyı yanak altındaki boşluğa yavaşça akıtın, hayvan bu durumda sıvıyı sorunsuz olarak yutacaktır. 

 

 

KULLANIM MİKTARI: Gebe ineklerin gebelik süresince ve doğumdan sonra artan kalsiyum ihtiyacını karşılamak için aşağıdaki miktarlarda içirilir. 

Doğumdan tahmini 24 saat önce : 1 şişe 

Doğumdan 12 saat sonra : 1 şişe 

Doğumdan hemen sonra : 1 şişe 

Doğumdan 24 saat sonra : 1 şişe 

Kuzu, oğlak, koyun, keçi, buzağı, dana ve sığırların kalsiyum ve magnezyum eksikliğinde aşağıdaki miktarlarda içirilir. 

25 kg Canlı ağırlık için : ¼ şişe 

75 kg Canlı ağırlık için : ¾ şişe 

50 kg Canlı ağırlık için : ½ şişe 

100 kg Canlı ağırlık için : 1 şişe içirilir. 

Hayvanın durumuna göre ayda bir defa içirilmesi tavsiye edilir. 

 

Analitik Bileşenler: 

Kalsiyum %10,5 

Fosfor % 0 

Sodyum % 0,011 

Magnezyum % 1 

Ham Kul 5500C 3 Saat % 25 

 

Bileşen Listesi: 

Kalsiyum klorur 2H20 

Magnezyum klorur 6H20 

Sodyum klorur 

Propilen glikol 

 

Yem Maddeleri 

Kalsiyum klorur 2H2O 11.1.6 313,100 g/kg 

Magnezyum klorur 6H20 11.2.6 66, 770 g/kg 

Sodyum klorur 11.4.1 0,240 g/kg 

Propilen glikol 13.11.1 326,900 g/kg 

 

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 500 g’lık PE şişelerde satışa sunulmuştur. 

Kategoriler: Tıbbi Olmayan Ürünler

Alt Kategoriler: Çiftlik

Etiketler: Yem Katkı