SİPERTOKS

BİYOTEKNİK KİMYA SANAYİ ve TİCARET A.Ş

Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)

 

Aktif maddenin adı ve miktarı (%)

(Kimyasal adı; CAS Numarası)

Cypermethrin cis:trans 50:50(Cas No: 52315-07-8) %7,5 %a/a

Yardımcı maddeler ve miktarları (%)

Çözücü %88,5 a/a

Emülsiyon yapıcı % 4 a/a

 

ÜRÜN TİPİ (18)

İNSEKTİSİT

 

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR

 

Zararlı Türü-Yaşam evresi

Uygulama alanı ve şekli

Uygulama dozu

Uygulama aralığı / temas süresi

Kene

Boş kapalı

Ahır-ağıl ve boks gibi havyan ve köpek barınaklarında,- Kanatlı kümes ve tüneklerinde püskürtme ya da pulvarizasyon

% 1’lik hazırlanan çözeltiden (99 L suya 1 L ürün katılır) 26,6 ml/m2 nihai ürün tatbik edilir. (Cypermethrin/m2)

Gerektiğinde

Bit

Pire

 

Kullanma şekli:
Sipertoks ahır, ağıl, boks gibi hayvan barınaklarında, Kanatlı kümes ve tüneklerinde kene, bit, pire için direkt püskürtme şeklinde veya pulverizasyon ile tatbik edilir. Uygulama alanına göre tabloda belirtilen oranlarda suya katılarak kullanımı uygundur. Uygulama esnasında barınak ve kümeslerde hayvan, yemlik ve suluk bulundurulmamalıdır. 30 dk kapalı tutulduktan sonra 1 saat havalandırılır.

BİYOPET AEROSOL (KÖPEK)

BİYOTEKNİK 

KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş 

 

Aktif maddenin adı ve miktarı (%) 

(Kimyasal adı; CAS Numarası) 

Tetramethrin (Cas No: 7696-12-0) % 0,2 a/a 

Piperonyl Butoxide (Cas No: 51-03-06) %2 a/a  

Yardımcı maddeler ve miktarları (%) 

Çözücü % 37,8 a/a 

İtici gaz % 60 a/a 

 

 

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası 

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR 

 

Zararlı Türü-Yaşam evresi 

Uygulama alanı ve şekli 

Uygulama dozu 

Uygulama aralığı 

Kene 

28 mboş alana uygulama yapılır. 

5 – 6 saniye süreyle yüzey ıslanana kadar püskürtülür. 

Hayvan barınaklarında gerekli olduğunda 

Bit 

Pire 

 

 

 

Kullanma şekli: 

Biyopet Aerosol, kedi, köpek ve güvercin barınaklarında, boş kapalı alan uygulamalarında kullanılır. Canlıların ortamda olmamasına dikkat edilmeli, uygulama yapıldıktan sonra uygulama alanının 30 dk kapalı tutulması ve 1 saat havalandırıldıktan sonra kullanıma açılması uygundur. Uygulama esnasında yiyecek ve su kapları barınakların içinde bulundurulmamalıdır. 

 

 

 

 

 

BİYOPET AEROSOL (KUŞ)

BİYOTEKNİK 

KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş 

 

Aktif maddenin adı ve miktarı (%) 

(Kimyasal adı; CAS Numarası) 

Tetramethrin (Cas No: 7696-12-0) % 0,2 a/a 

Piperonyl Butoxide (Cas No: 51-03-06) %2 a/a  

Yardımcı maddeler ve miktarları (%) 

Çözücü % 37,8 a/a 

İtici gaz % 60 a/a 

 

 

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası 

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR 

 

Zararlı Türü-Yaşam evresi 

Uygulama alanı ve şekli 

Uygulama dozu 

Uygulama aralığı 

Kene 

28 mboş alana uygulama yapılır. 

5 – 6 saniye süreyle yüzey ıslanana kadar püskürtülür. 

Hayvan barınaklarında gerekli olduğunda 

Bit 

Pire 

 

 

 

Kullanma şekli: 

Biyopet Aerosol, kedi, köpek ve güvercin barınaklarında, boş kapalı alan uygulamalarında kullanılır. Canlıların ortamda olmamasına dikkat edilmeli, uygulama yapıldıktan sonra uygulama alanının 30 dk kapalı tutulması ve 1 saat havalandırıldıktan sonra kullanıma açılması uygundur. Uygulama esnasında yiyecek ve su kapları barınakların içinde bulundurulmamalıdır. 

PERGRAN

BİYOTEKNİK KİMYA SANAYİ ve TİCARET A.Ş

Formülasyon şekli: Granül

 

Aktif maddenin adı ve miktarı (%)

(Kimyasal adı; CAS ve EC Numarası)

Permethrin cis:trans 40:60 (Cas No: 52645-53-1) % 0.50 a/a

Yardımcı maddeler ve miktarları (%)

Dolgu Maddesi 99.50 % a/a

 

ÜRÜN TİPİ (18)

İNSEKTİSİT

 

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR

 

Zararlı Türü-Yaşam evresi

Uygulama alanı ve şekli

Uygulama Dozu

Aktif Madde dozu

Uygulama aralığı / temas süresi

Kene,

Boş kapalı alan

Serpme şeklinde uygulanır.

20 g ürün / m2

0,1 g

a.i./m2

Gerektiğinde

Bit

20 g ürün / m2

0,1 g

a.i./m2

Pire

20 g ürün / m2

0,1 g

a.i./m2

Karınca

30 g / m2

0,15 g

a.i./m2

 

 

Kullanma şekli:

PerGran granüle ahır, ağıl, boks gibi hayvan barınaklarında, kanatlı kümes ve tüneklerinde tabloda belirtilen canlıların mücadelesi için direkt serpme şeklinde tatbik edilir. Uygulama alanına göre tabloda belirtilen miktarlarda kullanımı uygundur. Uygulama esnasında barınak ve kümeslerde yemlik ve suluk bulundurulmamalıdır. Uygulama yapıldıktan sonra 30dk kapalı tutulduktan sonra yarım saat boş kapalı alanı havalandırınız. Ve uygulamadan arta kalan ürünü temizleyiniz. Hayvanların ürün ile temasının veya yemesinin önüne geçiniz.

BİYOPET AEROSOL (KEDİ)

BİYOTEKNİK 

KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş 

 

Aktif maddenin adı ve miktarı (%) 

(Kimyasal adı; CAS Numarası) 

Tetramethrin (Cas No: 7696-12-0) % 0,2 a/a 

Piperonyl Butoxide (Cas No: 51-03-06) %2 a/a  

Yardımcı maddeler ve miktarları (%) 

Çözücü % 37,8 a/a 

İtici gaz % 60 a/a 

 

 

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası 

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR 

 

Zararlı Türü-Yaşam evresi 

Uygulama alanı ve şekli 

Uygulama dozu 

Uygulama aralığı 

Kene 

28 mboş alana uygulama yapılır. 

5 – 6 saniye süreyle yüzey ıslanana kadar püskürtülür. 

Hayvan barınaklarında gerekli olduğunda 

Bit 

Pire 

 

 

 

Kullanma şekli: 

Biyopet Aerosol, kedi, köpek ve güvercin barınaklarında, boş kapalı alan uygulamalarında kullanılır. Canlıların ortamda olmamasına dikkat edilmeli, uygulama yapıldıktan sonra uygulama alanının 30 dk kapalı tutulması ve 1 saat havalandırıldıktan sonra kullanıma açılması uygundur. Uygulama esnasında yiyecek ve su kapları barınakların içinde bulundurulmamalıdır.