İMİDA

BİLEŞİM: 100 ml'si 10 g İmidacloprid içerir. Renksiz-çok açık sarımsı, yağlı görünüşlü homojen bir çözeltidir. 

 

KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLAR: 

İMİDA Damlatma Çözeltisi köpeklerin ve kedilerin pire enfestasyonlarını tek uygulamada yok eder ve yeni pire enfestasyonlarını en az 4 hafta boyunca önler. Hayvanın üzerinde barınan pireler ilaç uygulamasından bir gün sonra tamamen ölür ve dört haftalık bir koruma süresi sağlanır.  

 

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: İMİDA Damlatma Çözeltisi, mikro tüp şeklinde olup uygulanması çok kolaydır. Dik şekilde duran kedi veya köpeğin omuzlarının arasındaki tüyler, derisi görülecek şekilde açılır. Mikro tüpün ağzı deriye temas edecek şekilde, omuzlarının arasına 2 farklı noktaya eşit miktarda ya da çizgi halinde boşaltılır. Yalnızca sağlıklı deri kısmına boşaltınız. Hayvanların canlı ağırlıklarına karşılık gelen doz uygulamaları için aşağıdaki tablodan yararlanılır.  

 

Canlı Ağırlık/Hayvan 

Mikro tüp 

Damlalıklı Şişe 

mg/kg Canlı Ağırlık 

0-4 kg/kedi ve köpek 

4 kg'dan fazla/kedi 

4-10 kg/köpek 

10-25 kg/köpek 

25-40 kg/köpek 

40 kg'dan fazla/köpek 

1 adet 0,4 ml mikro tüp 

2 adet 0,4 ml mikro tüp 

1 adet 1,0 ml mikro tüp 

1 adet 2,5 ml mikro tüp 

1 adet 4,0 ml mikro tüp 

2 adet 4,0 ml mikro tüp 

8 damla 

16 damla 

20 damla 

50 damla 

80 damla 

160 damla 

> 10 mg 

< 20 mg 

10-25 mg 

10-25 mg 

10-16 mg 

< 20 mg 

 

 

 

 

 

İMİDA Damlatma Çözeltisi uygulandıktan sonra 24 saat içinde köpek ve kedilerdeki pireleri yok eder. Tek bir uygulama ile yeni pire enfestasyonlarını en az 4 hafta boyunca önler. 

Pirelere karşı en ideal korunma ve mücadele için İMİDA Damlatma Çözeltisi ayda bir kez uygulanmalıdır. 

 

İMİDA Damlatma Çözeltisi hayvanın yıkanması, yağmur veya güneş ışığında kalması halinde bile etkinliğini devam ettirir. Eğer 4 haftadan daha önce bir uygulama gerekirse haftada bir defadan fazla uygulanmamalıdır. 

 

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR: 

Gıda değeri olan hayvanlarda uygulanmaz. 

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 0,4 ml, 1 ml, 2,5 ml ve 4 ml'lik mikro tüpler içinde 3, 4, 5'li karton kutular ve karton kutu içinde 30 ml'lik damlalıklı plastik şişeler. 

 

FLUMET

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR: 

FLUMET Dökme Çözeltisi sığır ve koyunların olgun ve gelişme dönemlerinde aşağıda görülen kene, bit ve uyuz türlerine, ayrıca köpeklerde görülen demodex uyuzuna karşı kullanılmaktadır.  

 

Keneler 

Emici ve Sokucu Bitler 

Uyuz 

Boophilus spp. 

Haematophinus sternus 

 

Hyalomma spp. 

Linognathus vituli 

Psoroptes ovis 

Rhipicephalus spp. 

Bavicola bovis 

Demodex canis 

Amblyomma spp. 

B. ovis 

 

Dermacentor marginatus 

Melophagus ovinus 

 

 

 

 

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: 

FLUMET Dökme Çözeltisi’nin uygulama dozu, hayvandaki parazit türüne göre değişmektedir. Veteriner Hekim başka bir şekilde önermedikçe kenelere ve sokucu bitlere karşı 1 mg/kg canlı ağırlık, emici bitlere ve Psoroptes uyuzuna karşı 2 mg/kg canlı ağırlık dozda verilir. 

Sığırlarda: FLUMET Dökme Çözeltisi hayvanın omurgası üzerinde omuzdan kuyruk sokumuna kadar dökülür. 

Aşağıda belirtilen dozlar, ilaç kutusu içerisinde bulunan ölçü aleti yardımı ile doğru ölçeklerde uygulanabilir. 

 

Sığır Canlı Ağırlığı 

FLUMET 

100 kg’den az 

10 ml 

100-200 kg 

20 ml 

200-300 kg 

30 ml 

300-400 kg 

40 ml 

400 kg’dan fazla 

50 ml 

 

Koyunlarda: FLUMET Dökme Çözeltisinin koyunlarda kullanışı iki türlüdür. 

  1. Yeni kırkılmış koyunlara sığırlarda olduğu gibi omurgası üzerinde omuzundan kuyruk sokumuna kadar dökülür. Koyunların yapağı veya kılları uzun ise sırt üzerindeki yapağı veya kıl elle iki yana açılır ve bu çizgi şeklinde açılan deri kısmı üzerine dökülür. 
  1. Diğer bir kullanma şekli de hayvanın kalçası üzerine oturtturulması ile yapılır. Hayvan kalçası üzerine oturtulduğunda karnın yanlarındaki ve ön ile arka bacakları arasındaki yapağısız veya kılsız bölgelere mümkün olduğu kadar çok noktaya ilaç akıtılır. Bu şekilde kullanım için ucuna iğne takılmamış 5 ml’lik plastik bir şırınga yeterlidir. Uygulanacak doz şırınga ile çekilerek yukarıda anlatıldığı gibi hayvana uygulanır. 

 

Koyun Canlı Ağırlığı 

FLUMET 

10 kg 

1,0 ml 

15 kg 

1,5 ml 

20 kg 

2,0 ml 

30 kg 

3,0 ml 

40 kg 

4,0 ml 

50 kg 

5,0 ml 

Psoroptik Uyuzda: Sığır ve koyunlarda bu tür uyuz ve bit varsa yukarıda belirtilen dozların iki katı uygulanır. 

Köpeklerde: Demodex uyuzu mücadelesinde 1 ml/10 kg canlı ağırlık dozu uygulanır. Uyuzlu bölgelere direkt olarak uygulanabilir veya omurga üzerine başın kulak arkasından kuyruk sokumuna kadar dökülebilir. 

 

 

 

 

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:  

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Sığırlarda et ve süt, koyunlarda et için kalıntı arınma süresi (0)’dır. İnsan tüketimi için koyunlarda uygulanmaz.  

 

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: Karton kutu içinde 100 ml ve 500 ml’lik polietilen şişeler. 

DEKATOKS

BİLEŞİMİ: Berrak, sarı-kahverengi renkli daldırma emülsiyonu için konsantrat olan DEKATOKS'in beher ml'sinde 50 mg Deltamethrin içerir.

 

KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLARI: Sığır ve koyunlarda; Kene (yumurta, larva, ergin), bit, uyuz etkenleri ile mücadelede, çeçesineği ve diğer zararlı sineklerin uzaklaştırılmasında ve hayvanların sinek larvaları ile enfestasyonunun önlenmesinde kullanılır.

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: DEKATOKS Konsantrat, daldırma, püskürme veya yıkama yöntemleri ile uygulanır. Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediğinde aşağıdaki tablodaki dozlar uygulanır.

 

Sığırlarda

0,25-1,5 mg/kg Canlı ağırlık

Gerektiğinde 3-6 haftada bir tekrarlanabilir.

Koyunlarda

0,94-4,5 mg/kg Canlı ağırlık

Gerektiğinde 10-21 gün sonra tekrarlanabilir.

 

Daldırma Çözeltisinin Hazırlanması; Daldırma havuzunda her 1000 litre su için 1 litre DEKATOKS kullanılır.

Yıkama ve Püskürtme Çözeltisinin Hazırlanması; Her 1 litre su için 1 ml DEKATOKS kullanılır.

 

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR: İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 3 gün, koyunlar 7 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İlaç kullanım süresince ve durdurulmasını takiben elde edilen inek sütleri insan tüketimine sunulabilir. Sütü insan tüketimine sunulan sağmal koyunlarda ise kullanılmamalıdır.

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 100, 500, 1000 ml'lik coex şişelerde karton kutu içinde ve 5 litrelik coex bidonlarda.

BİYOTOKS

BİLEŞİMİ: Açık sarı renkli kendine has kokusu olan BİYOTOKS Emülsiyon'un 100 ml'si 7,5 g Cypermethrin (cis:trans 50:50) içerir. 

 

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR: BİYOTOKS sığır, koyun, keçi, at ve köpeklerde aşağıdaki dış parazit mücadelesinde, kene, uyuz, kan emici bitlere karşı kullanılır. 

 

Keneler   (Ixodidae) 

Uyuz Etkenleri (Akarlar) 

Bitler 

Amblyomma spp. 

   A.Variegatum 

Boophilus spp. 

   B.Annulatus 

Dermacentor spp. 

   D.Marginatus 

Haemaphysalis spp. 

    H.Otophila 

    H.Sulcata 

    H.Numidiana 

Hyalomma spp. 

    H.Anatolicum   

    H.Detritum 

Ixodes spp. 

     I.Ricinus 

     I.Hexagonus 

Rhipicephalus 

     R.Sanguineus 

     R.Turanicus 

Ornithodoros spp. 

     O.Lahorensis 

Uyuz Etkenleri: (Akarlar ) 

      Psoroptes spp.      

      Sarcoptes spp. 

      Chorioptes spp. 

Köpeklerde : (Akarlar) 

      Demodex canis 

Haematopinus spp. 

Linognathus spp. 

 L. Ovillus 

 L. Vituli 

Damalinia spp. 

 D. Bovis 

 D. Ovis 

 Melophagus Ovinus 

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: BİYOTOKS banyo, püskürtme ve yıkama şeklinde haricen uygulanır. BİYOTOKS aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda su ile karıştırılarak homojen bir karışım elde edilerek kullanılır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde doz tabloda belirtildiği gibidir. 

Hayvan Türü 

Parazit Türü 

Tatbikat Şekli 

BİYOTOKS Tatbikatı 

Sığır,   

Koyun, 

Keçi ve 

At 

Bit, Pire, Kene, Uyuz,  

Yüz Sineği, Boynuz Sineği, At Sineği, Kulak Kenesi, Ahır Sineği, Et Sineği, Sivrisinek 

Banyo, Püskürtme, Elle yıkama 

 

Bit ve uyuz için 14-21 gün sonra tekrarlanır. 

     20 litre suya 20 ml  

   200 litre suya 200 ml 

 1000 litre suya 1000 ml 

Boynuz Sineği 

Yüz Sineği 

Kulak Kenesi 

Lokal olarak düşük basınçlı sprey ile beher  

kulak içine 15 ml, yüze 60-120 ml,  

sırt boyunca 360-480 ml tatbik edilir. 

5 litre suya 75 ml 

Köpekler 

Keneler, Uyuz, Bit, Pire  

ve her cins sinekler 

Sprey, banyo veya sünger ile silme şeklinde hayvan tamamen ıslatılır. Durulamadan ve havlu ile kurulamadan sıcak bir yerde kendi kendine kurumaya bırakılır. Böylece tekrardan enfeste olması önlenir. Gerekirse 2-3 hafta sonra tekrarlanır. 

2,5 litre suya 10 ml 

25 litre suya 100 ml 

 

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR: İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen, sığır, koyun ve keçiler 14 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir.  Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sağmal ineklerde 15 gün (30 sağım), koyun ve keçilerde 10 gün (20 sağım) geçmeden elde edilen sütler insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle; insan tüketimi için süt elde edilen inek, koyun ve keçilerde uygulanması tavsiye edilmez. 

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 500 ml ve 1000 ml’lik coex şişelerde, karton kutu içerisinde 100 ml, 500 ml, 1000 ml'lik coex şişelerde, 5 kg'lık coex bidon ve 5 kg'lık teneke kutularda satışa sunulmuştur.  

 

BİYOLİNE KÖPEK

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.

Damlatma Çözeltisi

Köpekler İçin Ektoparaziter (İnsektisit ve Akarisit)

 

BİLEŞİM: Her 100 ml’de 10 g Fipronil ve 9 g S-Methoprene içerir.

 

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI: Köpeklerde, Fipronil ve (S)-Methoprene’e duyarlı olan, aşağıdaki tabloda belirtilen dış parazitlere karşı kullanılır.

 

Pire

Kene

Isırıcı bitler

Ctenocephalides canis

Ixodes ricinus

Rhipicephalus sanguineus

Dermacentor marginatus

Trichodectes canis

 

Pire, kene enfestasyonlarından korunma ve tedavisinde, ısırıcı bitlerin yok edilmesinde kullanılır.

Ayrıca, uygulamayı izleyen 6 hafta süresince ilaç ile temas eden:

Ergin pirelerin yumurtalarındaki embriyonal gelişmenin (ovisidal etki) durdurulmasında,

Larva ve pupa dönemlerinde gelişmelerinin (larvisidal etki) durdurulmasında,

Pire Alerjik Dermatitis (PAD) kontrolünde kullanılır.

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Deri üzerine doğrudan topikal olarak uygulanır. Dik şekilde duran köpeğin omuzlarının arasındaki tüyler, derisi görülecek şekilde açılır. Tüpün ağzı deriye temas edecek şekilde, omuzlarının arasına 2 eşit miktarda ya da çizgi halinde boşaltılır.

Köpeklerde farmakolojik olarak uygulanan minimum tedavi dozu Fipronil için 6,7 mg/kg canlı ağırlık, (S)-Methoprene için 6 mg/kg canlı ağırlıktır. Pratik uygulama dozları köpeğin ağırlığına göre 0,67 ml, 1,34 ml, 2,68 ml veya 4,02 ml olup 1 adet mikro tüptür.

 

Hayvanın Ağırlığı

Uygulanan Doz Fipronil: (S)-Methoprene

Mikro tüp

0-10 kg

67 mg Fipronil: 60 mg (S)-Methoprene

0,67 ml

10-20 kg

134 mg Fipronil: 121 mg (S)-Methoprene

1,34 ml

20-40 kg

268 mg Fipronil: 240 mg (S)-Methoprene

2,68 ml

40-60 kg

402 mg Fipronil: 360 mg (S)-Methoprene

4,02 ml

 

 

 

 

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:

Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 3, 4, 5, 6, 8 ve 10 adetlik karton kutularda 0,67 ml'lik, 1,34 ml'lik, 2,68 ml'lik, 4,02 ml'lik mikro tüpler.

BİYOLİNE KEDİ

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.

Kediler İçin Ektoparaziter (İnsektisit ve Akarisit)

BİLEŞİM: Her 100 ml’de 10 g Fipronil ve 12 g S-Methoprene içerir.

 

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI: Kedilerde, Fipronil ve (S)-Methoprene’e duyarlı olan, aşağıdaki tabloda belirtilen dış parazitlere karşı kullanılır.

 

Pire

Kene

Isırıcı bitler

Ctenocephalides felis

Ixodes ricinus

Rhipicephalus sanguineus

Felicola subrostratus

 

Pire, kene enfestasyonlarından korunma ve tedavisinde, ısırıcı bitlerin yok edilmesinde kullanılır.

Ayrıca, uygulamayı izleyen 6 hafta süresince ilaç ile temas eden:

Ergin pirelerin yumurtalarındaki embriyonal gelişmenin (ovisidal etki) durdurulmasında,

Larva ve pupa dönemlerinde gelişmelerinin (larvisidal etki) durdurulmasında,

Pire Alerjik Dermatitis (PAD) kontrolünde kullanılır.

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Deri üzerine doğrudan topikal olarak uygulanır. Dik şekilde duran kedinin omuzlarının arasındaki tüyler, derisi görülecek şekilde açılır. Tüpün ağzı deriye temas edecek şekilde, omuzlarının arasına 2 eşit miktarda ya da çizgi halinde boşaltılır.

Kedilerde farmakolojik olarak uygulanan minimum tedavi dozu Fipronil için 5 mg/kg canlı ağırlık, (S)-Methoprene için 6 mg/kg canlı ağırlıktır. Pratik uygulama dozu bu düzeyin üzerinde olacak şekilde ayarlanmıştır. Vücut canlı ağırlıklarına bakılmaksızın, bütün kediler için 0,5 ml, 1 adet mikro tüptür.

 

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:

Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 3, 4, 5, 6, 8 ve 10 adetlik karton kutularda 0,50 ml’lik mikro tüpler.