BİYOTOKS

BİLEŞİMİ: Açık sarı renkli kendine has kokusu olan BİYOTOKS Emülsiyon'un 100 ml'si 7,5 g Cypermethrin (cis:trans 50:50) içerir. 

 

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR: BİYOTOKS sığır, koyun, keçi, at ve köpeklerde aşağıdaki dış parazit mücadelesinde, kene, uyuz, kan emici bitlere karşı kullanılır. 

 

Keneler   (Ixodidae) 

Uyuz Etkenleri (Akarlar) 

Bitler 

Amblyomma spp. 

   A.Variegatum 

Boophilus spp. 

   B.Annulatus 

Dermacentor spp. 

   D.Marginatus 

Haemaphysalis spp. 

    H.Otophila 

    H.Sulcata 

    H.Numidiana 

Hyalomma spp. 

    H.Anatolicum   

    H.Detritum 

Ixodes spp. 

     I.Ricinus 

     I.Hexagonus 

Rhipicephalus 

     R.Sanguineus 

     R.Turanicus 

Ornithodoros spp. 

     O.Lahorensis 

Uyuz Etkenleri: (Akarlar ) 

      Psoroptes spp.      

      Sarcoptes spp. 

      Chorioptes spp. 

Köpeklerde : (Akarlar) 

      Demodex canis 

Haematopinus spp. 

Linognathus spp. 

 L. Ovillus 

 L. Vituli 

Damalinia spp. 

 D. Bovis 

 D. Ovis 

 Melophagus Ovinus 

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: BİYOTOKS banyo, püskürtme ve yıkama şeklinde haricen uygulanır. BİYOTOKS aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda su ile karıştırılarak homojen bir karışım elde edilerek kullanılır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde doz tabloda belirtildiği gibidir. 

Hayvan Türü 

Parazit Türü 

Tatbikat Şekli 

BİYOTOKS Tatbikatı 

Sığır,   

Koyun, 

Keçi ve 

At 

Bit, Pire, Kene, Uyuz,  

Yüz Sineği, Boynuz Sineği, At Sineği, Kulak Kenesi, Ahır Sineği, Et Sineği, Sivrisinek 

Banyo, Püskürtme, Elle yıkama 

 

Bit ve uyuz için 14-21 gün sonra tekrarlanır. 

     20 litre suya 20 ml  

   200 litre suya 200 ml 

 1000 litre suya 1000 ml 

Boynuz Sineği 

Yüz Sineği 

Kulak Kenesi 

Lokal olarak düşük basınçlı sprey ile beher  

kulak içine 15 ml, yüze 60-120 ml,  

sırt boyunca 360-480 ml tatbik edilir. 

5 litre suya 75 ml 

Köpekler 

Keneler, Uyuz, Bit, Pire  

ve her cins sinekler 

Sprey, banyo veya sünger ile silme şeklinde hayvan tamamen ıslatılır. Durulamadan ve havlu ile kurulamadan sıcak bir yerde kendi kendine kurumaya bırakılır. Böylece tekrardan enfeste olması önlenir. Gerekirse 2-3 hafta sonra tekrarlanır. 

2,5 litre suya 10 ml 

25 litre suya 100 ml 

 

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR: İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen, sığır, koyun ve keçiler 14 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir.  Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sağmal ineklerde 15 gün (30 sağım), koyun ve keçilerde 10 gün (20 sağım) geçmeden elde edilen sütler insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle; insan tüketimi için süt elde edilen inek, koyun ve keçilerde uygulanması tavsiye edilmez. 

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 500 ml ve 1000 ml’lik coex şişelerde, karton kutu içerisinde 100 ml, 500 ml, 1000 ml'lik coex şişelerde, 5 kg'lık coex bidon ve 5 kg'lık teneke kutularda satışa sunulmuştur.  

 

Kategoriler: Tıbbi Ürünler

Alt Kategoriler: Çiftlik

Etiketler: Ektoparaziter