DEKATOKS

BİLEŞİMİ: Berrak, sarı-kahverengi renkli daldırma emülsiyonu için konsantrat olan DEKATOKS'in beher ml'sinde 50 mg Deltamethrin içerir.

 

KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLARI: Sığır ve koyunlarda; Kene (yumurta, larva, ergin), bit, uyuz etkenleri ile mücadelede, çeçesineği ve diğer zararlı sineklerin uzaklaştırılmasında ve hayvanların sinek larvaları ile enfestasyonunun önlenmesinde kullanılır.

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: DEKATOKS Konsantrat, daldırma, püskürme veya yıkama yöntemleri ile uygulanır. Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediğinde aşağıdaki tablodaki dozlar uygulanır.

 

Sığırlarda

0,25-1,5 mg/kg Canlı ağırlık

Gerektiğinde 3-6 haftada bir tekrarlanabilir.

Koyunlarda

0,94-4,5 mg/kg Canlı ağırlık

Gerektiğinde 10-21 gün sonra tekrarlanabilir.

 

Daldırma Çözeltisinin Hazırlanması; Daldırma havuzunda her 1000 litre su için 1 litre DEKATOKS kullanılır.

Yıkama ve Püskürtme Çözeltisinin Hazırlanması; Her 1 litre su için 1 ml DEKATOKS kullanılır.

 

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR: İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 3 gün, koyunlar 7 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İlaç kullanım süresince ve durdurulmasını takiben elde edilen inek sütleri insan tüketimine sunulabilir. Sütü insan tüketimine sunulan sağmal koyunlarda ise kullanılmamalıdır.

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 100, 500, 1000 ml'lik coex şişelerde karton kutu içinde ve 5 litrelik coex bidonlarda.

Kategoriler: Tıbbi Ürünler

Alt Kategoriler: Çiftlik

Etiketler: Ektoparaziter