FLUMET

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR: 

FLUMET Dökme Çözeltisi sığır ve koyunların olgun ve gelişme dönemlerinde aşağıda görülen kene, bit ve uyuz türlerine, ayrıca köpeklerde görülen demodex uyuzuna karşı kullanılmaktadır.  

 

Keneler 

Emici ve Sokucu Bitler 

Uyuz 

Boophilus spp. 

Haematophinus sternus 

 

Hyalomma spp. 

Linognathus vituli 

Psoroptes ovis 

Rhipicephalus spp. 

Bavicola bovis 

Demodex canis 

Amblyomma spp. 

B. ovis 

 

Dermacentor marginatus 

Melophagus ovinus 

 

 

 

 

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: 

FLUMET Dökme Çözeltisi’nin uygulama dozu, hayvandaki parazit türüne göre değişmektedir. Veteriner Hekim başka bir şekilde önermedikçe kenelere ve sokucu bitlere karşı 1 mg/kg canlı ağırlık, emici bitlere ve Psoroptes uyuzuna karşı 2 mg/kg canlı ağırlık dozda verilir. 

Sığırlarda: FLUMET Dökme Çözeltisi hayvanın omurgası üzerinde omuzdan kuyruk sokumuna kadar dökülür. 

Aşağıda belirtilen dozlar, ilaç kutusu içerisinde bulunan ölçü aleti yardımı ile doğru ölçeklerde uygulanabilir. 

 

Sığır Canlı Ağırlığı 

FLUMET 

100 kg’den az 

10 ml 

100-200 kg 

20 ml 

200-300 kg 

30 ml 

300-400 kg 

40 ml 

400 kg’dan fazla 

50 ml 

 

Koyunlarda: FLUMET Dökme Çözeltisinin koyunlarda kullanışı iki türlüdür. 

  1. Yeni kırkılmış koyunlara sığırlarda olduğu gibi omurgası üzerinde omuzundan kuyruk sokumuna kadar dökülür. Koyunların yapağı veya kılları uzun ise sırt üzerindeki yapağı veya kıl elle iki yana açılır ve bu çizgi şeklinde açılan deri kısmı üzerine dökülür. 
  1. Diğer bir kullanma şekli de hayvanın kalçası üzerine oturtturulması ile yapılır. Hayvan kalçası üzerine oturtulduğunda karnın yanlarındaki ve ön ile arka bacakları arasındaki yapağısız veya kılsız bölgelere mümkün olduğu kadar çok noktaya ilaç akıtılır. Bu şekilde kullanım için ucuna iğne takılmamış 5 ml’lik plastik bir şırınga yeterlidir. Uygulanacak doz şırınga ile çekilerek yukarıda anlatıldığı gibi hayvana uygulanır. 

 

Koyun Canlı Ağırlığı 

FLUMET 

10 kg 

1,0 ml 

15 kg 

1,5 ml 

20 kg 

2,0 ml 

30 kg 

3,0 ml 

40 kg 

4,0 ml 

50 kg 

5,0 ml 

Psoroptik Uyuzda: Sığır ve koyunlarda bu tür uyuz ve bit varsa yukarıda belirtilen dozların iki katı uygulanır. 

Köpeklerde: Demodex uyuzu mücadelesinde 1 ml/10 kg canlı ağırlık dozu uygulanır. Uyuzlu bölgelere direkt olarak uygulanabilir veya omurga üzerine başın kulak arkasından kuyruk sokumuna kadar dökülebilir. 

 

 

 

 

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:  

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Sığırlarda et ve süt, koyunlarda et için kalıntı arınma süresi (0)’dır. İnsan tüketimi için koyunlarda uygulanmaz.  

 

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: Karton kutu içinde 100 ml ve 500 ml’lik polietilen şişeler. 

Kategoriler: Tıbbi Ürünler

Alt Kategoriler: Çiftlik

Etiketler: Ektoparaziter