İMİDA

BİLEŞİM: 100 ml'si 10 g İmidacloprid içerir. Renksiz-çok açık sarımsı, yağlı görünüşlü homojen bir çözeltidir. 

 

KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLAR: 

İMİDA Damlatma Çözeltisi köpeklerin ve kedilerin pire enfestasyonlarını tek uygulamada yok eder ve yeni pire enfestasyonlarını en az 4 hafta boyunca önler. Hayvanın üzerinde barınan pireler ilaç uygulamasından bir gün sonra tamamen ölür ve dört haftalık bir koruma süresi sağlanır.  

 

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: İMİDA Damlatma Çözeltisi, mikro tüp şeklinde olup uygulanması çok kolaydır. Dik şekilde duran kedi veya köpeğin omuzlarının arasındaki tüyler, derisi görülecek şekilde açılır. Mikro tüpün ağzı deriye temas edecek şekilde, omuzlarının arasına 2 farklı noktaya eşit miktarda ya da çizgi halinde boşaltılır. Yalnızca sağlıklı deri kısmına boşaltınız. Hayvanların canlı ağırlıklarına karşılık gelen doz uygulamaları için aşağıdaki tablodan yararlanılır.  

 

Canlı Ağırlık/Hayvan 

Mikro tüp 

Damlalıklı Şişe 

mg/kg Canlı Ağırlık 

0-4 kg/kedi ve köpek 

4 kg'dan fazla/kedi 

4-10 kg/köpek 

10-25 kg/köpek 

25-40 kg/köpek 

40 kg'dan fazla/köpek 

1 adet 0,4 ml mikro tüp 

2 adet 0,4 ml mikro tüp 

1 adet 1,0 ml mikro tüp 

1 adet 2,5 ml mikro tüp 

1 adet 4,0 ml mikro tüp 

2 adet 4,0 ml mikro tüp 

8 damla 

16 damla 

20 damla 

50 damla 

80 damla 

160 damla 

> 10 mg 

< 20 mg 

10-25 mg 

10-25 mg 

10-16 mg 

< 20 mg 

 

 

 

 

 

İMİDA Damlatma Çözeltisi uygulandıktan sonra 24 saat içinde köpek ve kedilerdeki pireleri yok eder. Tek bir uygulama ile yeni pire enfestasyonlarını en az 4 hafta boyunca önler. 

Pirelere karşı en ideal korunma ve mücadele için İMİDA Damlatma Çözeltisi ayda bir kez uygulanmalıdır. 

 

İMİDA Damlatma Çözeltisi hayvanın yıkanması, yağmur veya güneş ışığında kalması halinde bile etkinliğini devam ettirir. Eğer 4 haftadan daha önce bir uygulama gerekirse haftada bir defadan fazla uygulanmamalıdır. 

 

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR: 

Gıda değeri olan hayvanlarda uygulanmaz. 

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 0,4 ml, 1 ml, 2,5 ml ve 4 ml'lik mikro tüpler içinde 3, 4, 5'li karton kutular ve karton kutu içinde 30 ml'lik damlalıklı plastik şişeler. 

 

Kategoriler: Tıbbi Ürünler

Alt Kategoriler: Pet

Etiketler: Ektoparaziter