PERGRAN

BİYOTEKNİK KİMYA SANAYİ ve TİCARET A.Ş

Formülasyon şekli: Granül

 

Aktif maddenin adı ve miktarı (%)

(Kimyasal adı; CAS ve EC Numarası)

Permethrin cis:trans 40:60 (Cas No: 52645-53-1) % 0.50 a/a

Yardımcı maddeler ve miktarları (%)

Dolgu Maddesi 99.50 % a/a

 

ÜRÜN TİPİ (18)

İNSEKTİSİT

 

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR

 

Zararlı Türü-Yaşam evresi

Uygulama alanı ve şekli

Uygulama Dozu

Aktif Madde dozu

Uygulama aralığı / temas süresi

Kene,

Boş kapalı alan

Serpme şeklinde uygulanır.

20 g ürün / m2

0,1 g

a.i./m2

Gerektiğinde

Bit

20 g ürün / m2

0,1 g

a.i./m2

Pire

20 g ürün / m2

0,1 g

a.i./m2

Karınca

30 g / m2

0,15 g

a.i./m2

 

 

Kullanma şekli:

PerGran granüle ahır, ağıl, boks gibi hayvan barınaklarında, kanatlı kümes ve tüneklerinde tabloda belirtilen canlıların mücadelesi için direkt serpme şeklinde tatbik edilir. Uygulama alanına göre tabloda belirtilen miktarlarda kullanımı uygundur. Uygulama esnasında barınak ve kümeslerde yemlik ve suluk bulundurulmamalıdır. Uygulama yapıldıktan sonra 30dk kapalı tutulduktan sonra yarım saat boş kapalı alanı havalandırınız. Ve uygulamadan arta kalan ürünü temizleyiniz. Hayvanların ürün ile temasının veya yemesinin önüne geçiniz.

Kategoriler: Biyosidal

Alt Kategoriler: Çiftlik

Etiketler: Ektoparaziter