SİPERTOKS

BİYOTEKNİK KİMYA SANAYİ ve TİCARET A.Ş

Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)

 

Aktif maddenin adı ve miktarı (%)

(Kimyasal adı; CAS Numarası)

Cypermethrin cis:trans 50:50(Cas No: 52315-07-8) %7,5 %a/a

Yardımcı maddeler ve miktarları (%)

Çözücü %88,5 a/a

Emülsiyon yapıcı % 4 a/a

 

ÜRÜN TİPİ (18)

İNSEKTİSİT

 

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR

 

Zararlı Türü-Yaşam evresi

Uygulama alanı ve şekli

Uygulama dozu

Uygulama aralığı / temas süresi

Kene

Boş kapalı

Ahır-ağıl ve boks gibi havyan ve köpek barınaklarında,- Kanatlı kümes ve tüneklerinde püskürtme ya da pulvarizasyon

% 1’lik hazırlanan çözeltiden (99 L suya 1 L ürün katılır) 26,6 ml/m2 nihai ürün tatbik edilir. (Cypermethrin/m2)

Gerektiğinde

Bit

Pire

 

Kullanma şekli:
Sipertoks ahır, ağıl, boks gibi hayvan barınaklarında, Kanatlı kümes ve tüneklerinde kene, bit, pire için direkt püskürtme şeklinde veya pulverizasyon ile tatbik edilir. Uygulama alanına göre tabloda belirtilen oranlarda suya katılarak kullanımı uygundur. Uygulama esnasında barınak ve kümeslerde hayvan, yemlik ve suluk bulundurulmamalıdır. 30 dk kapalı tutulduktan sonra 1 saat havalandırılır.

Kategoriler: Biyosidal

Alt Kategoriler: Çiftlik

Etiketler: Ektoparaziter