BİYOCAL

Kullanım Sahası

BIYOCAL Çözelti; kuzu, oğlak, koyun, keçi, buzağı, dana ve sığırların kalsiyum ve magnezyum eksikliğinde kullanılan tamamlayıcı sıvı mineral yemdir. Hayvanların kalsiyum ve magnezyum ihtiyacı yaşlarına, gebe olmalarına ve süt verimlerine göre değişkenlik göstermektedir. BIYOCAL Çözelti oğlak, kuzu, buzağı ve danaların kemik yapılarının kuvvetlenmesine ve hızla büyümelerine yardımcı olur. Gebe ineklerin gebelik süresince ve doğumdan sonra artan kalsiyum ihtiyacını karşılamak için kullanılır. 

Buzağılarda Kullanım Alanları

Özellikle KIŞ AYLARINDADOĞAN veya PREMATÜRE DOĞAN hayvanlarda,PROPİLEN GLİKOL sayesinde vücudun daha çokihtiyaç duyduğu enerjisağlanarak, Hipotermive sonucu ölüm riskini engellemeye destekolur. Bununla birlikte Kalsiyum, Magnezyum takviyesi ile gelişimi destekler. 50ml/buzağı/gün/5 gün.

Gebe İneklerde Kullanım Alanları

Hipokalsemi ve Hipomagnesemi riskininazaltılmasını destekler.Doğum sırasında hayvanın ihtiyaç duyduğuenerji takviyesini sağlar.Doğumdan 2 gün öncebaşlanarak, doğumdan3 gün sonraya kadar devam edilir.İnek başına / 1 şişe / gün/ 5 gün.

Süt İneklerinde Kullanım Alanları

Hipokalsemi ve Hipomagnesemi riskininazaltılmasını destekler.Süt verimini destekleyici,Kalsiyum, Magnezyum,Sodyum ve enerji takviyesi sağlar.İnek başına / 1 şişe / gün/ 5 gün.