Kalite Politikamız

Kaliteyi vazgeçilmez bir esas alarak, faaliyet gösterdiğimiz Tıbbi olmayan veteriner ürünleri, hayvansal kozmetikler, biyosidal ürünler, yem katkıları, pomad ve tablet satış alanlarında gerçekleştirdiğimiz tüm üretimlerde lider şirketler arasında olmayı hedeflemek,

ISO 9001:2015 ve HACCP 22000:2018 "Kalite" düzeyini arttırıcı katkıları teşvik etmek ve bulunduğu "Kalite" düzeyi ile yetinmeyen bir hizmet anlayışı yaratmak,

Kalite düzeyini sürekli arttırmak ve verimliliği arttırarak sürekli kılmak için, bilim ve teknolojideki gelişmeleri kaynaklarımızın en etkin şekilde kullanımı esası ile yakından takip etmek ve uygulamak,

Personel temini konusunda seçici olmak ve şirketimizin iş kapasitesini gerektireceği sayıda ve görev yapacakları pozisyona uygun nitelikte eğitim almış elemanları istihdam etmek,

Personelimizi şirketimizin faaliyet alanlarında yetkin, bilgi, beceri ve deneyim sahibi olmalarını sağlayacak düzeyde eğitmek ve onlara ekip çalışmasını benimsetmek,

Mevcut Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirerek ve Standart gerekliliklerinin devamlılığını sağlayarak müşteri memnuniyetini sürekli attırmak ve sürekliliğini sağlamak,

Şirket bünyesindeki tüm ilgili faaliyetlerde geçerli yasal gerekliliklere uymak, Mevcut tüm kaynakların etkin kullanımı ve verimliliğin arttırılması,

Müşteri memnuniyeti konularındaki gelişimi sürdürmek,

Firmamız üst yönetimi tarafından, çalışmalara yön vermesini, tüm çalışanların aynı bakış açısı ile hizmet vermesini sağlamak ve kurum kültürünü oluşturmak amacıyla KALİTE POLİTİKASI oluşturulmuştur.

Gıda (Yem) Güvenliği Politikamız

Kaliteyi vazgeçilmez bir esas alarak, faaliyet gösterdiğimiz hayvansal gıda, premiks ve yem katkı satış alanlarında gerçekleştirdiğimiz tüm üretimlerde lider şirketler arasında olmayı hedeflemeyi,

Gıda ve Yem Güvenliği kapsamında tedarik aşamasından başlayarak müşterilerimize kadar olan süreçlerimizde olası tehlikeleri belirleyerek tüm riskleri önlemeyi ve kontrol altında tutmayı, gerekli hijyen ve temizlik kurallarına uymayı ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,

Gıda ve Yem Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer şartlara, standartlara ve müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygunluk sağlamayı,

Gıda ve Yem Güvenliği ile ilgili bilgileri gıda zinciri boyunca sağlamak ve iletmek için tedarikçi, taşeron, müşteri ve yasal otoriteler ile iç ve dış iletişimde bulunmayı,

Gıda ve Yem Güvenliği Yönetim Sistemlerinin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için gerekli denetim faaliyetlerini gerçekleştirmeyi, gözden geçirmeyi ve iyileştirmek için yeterli kaynak sağlamayı,

Personel temini konusunda seçici olmak ve şirketimizin iş kapasitesini gerektireceği sayıda ve görev yapacakları pozisyona uygun nitelikte eğitim almış elemanları istihdam etmeyi,

Faaliyetlerimizin her aşamasında Gıda ve Yem Güvenliği Yönetim Sistemleri gerekliliklerini ön planda tutarak, ürünümüzü, süreçlerimizi, işletmelerimizi ve tedarikçilerimizi sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi hedefleyerek; müşterilerimize güvenilir, kaliteli ürünler sunmayı,

Çalışanlarımıza, Gıda ve Yem Güvenliği Yönetim Sistemlerimiz hakkında eğitimler vererek bilinçlendirmeyi, yetkinliklerini geliştirmeyi ve bunun sonucunda çalışanlarımızın katkılarıyla gıda güvenliği bilincini ve kültürünü yerleştirmek amacıyla GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ oluşturulmuştur.