Hayvanlar için Doğru Ürün Kullanımı Hakkında Bilgiler

Tarım ve hayvancılık sektöründe hastalıklarla mücadelede tarım ve veteriner ilaçları, biyosidal ürünler kullanılmaktadır. Bu ürünlerin tümünün resmi otoriteler tarafından onaylanmış olması ve kullanma talimatlarına uygun olarak bilinçli kişilerce uygulanması gerekmektedir.

 

Zirai mücadele ilaçları: Bitkisel üretimde ürün ve kalite kaybına yol açan çeşitli hastalık, zararlı, parazit ve yabancı otlarla mücadelede kullanılan ürünlerdir. Çok kontrollü biçimde kullanılması ve özellikle su kaynaklarına karışmasının engellenmesi gerekmektedir. Aynı şekilde veteriner ilaçlar da hayvanlarda görülen hastalıkların tedavisinde, parazitlerin giderilmesinde kullanılan preparatlardır. Kontrolsüz kullanımı dostlarımızın ve doğanın zarar görmesine neden olmaktadır. Besin değeri taşıyan ürünlerin zayii olması gibi sonuçlar doğurabilmektedir.

 

Biyosidal ürünler ise özellikle Covid-19 pandemisi döneminde çok sık kullandığımız cilt dezenfektanları başta olmak üzere istenmeyen mikroorganizmaları ve canlıları uzaklaştırmak ya da etkisiz hale getirmek için kullandığımız ürünlerdir. Uygun dozda ve uygun şekilde uygulanmamaları mücadele edilen mikroorganizmaların bağışıklık geliştirerek etkisiz hale getirilememesine neden olmaktadır. Biyosidallerin hatalı kullanımı hastane enfeksiyonlarının en büyük nedenidir. Mutlaka etiketlerine uygun şekilde kullanılmaları gerekmektedir. Aynı zamanda istenmeyen böceklerin; sıçan, fare gibi haşerelerin; bit, pire, kene gibi parazitlerin mücadelesinde; ahır, ağıl, kafes, hayvan barınağı gibi alanların dezenfeksiyonunda da kullanılmaktadır. Salgınların önlenmesi ve kontrol altında tutulabilmesi için en önemli silahımızdır.

 

Yukarıda da bahsedildiği gibi tarım ilaçlarının, veteriner ilaçların ve biyosidal ürünlerin kullanımında mutlaka resmi otoritelerin onaylamış olduğu ürünler tercih edilmelidir. Güvenilir kaynaklardan, orijinal ürünler tedarik edilmelidir. Veteriner tıbbi ürünler eğer reçeteli ise mutlaka veteriner hekim reçetesine göre kullanılmalıdır.

 

Onaylı olmayan ürünlerde doz ayarı yapılması mümkün değildir. Ayrıca etken madde oranlarının kontrolü yapılmamaktadır. Doz ayarlaması yapılamadan kullanılan ürünler mücadele edilen mikroorganizmaların, parazitlerin bağışıklık kazanmasına neden olmaktadır. Çoğu zaman uygulamanın tekrar edilmesi gerekmektedir; bu da hem zaman kaybına, hem maddi kayıplara, hem de bağışıklık kazanan zararlılar ile mücadelenin zorlaşmasına neden olmaktadır. Onaylı olmayan ürünlerde aynı zamanda saflık oranı ve yardımcı maddeler de kontrolsüzdür. Yetiştirilen ürünlerde ve hayvanlardan elde edilen ürünlerde ağır metallerin ve pestisitlerin limit üstü çıkmasına neden olabilmektedir. Bu durumda besin değeri taşıyan ürünler zayi olmakta, canlıların sağlıkları geri dönüşü olmayan zararlar görebilmektedir.

 

Amacına uygun güvenilir ürünün, kullanma talimatına uygun olarak uygulanması güvenilir besin, sağlıklı hayvan için en temel şarttır.