PRODİGEST

PRODİGEST bileşiminde bulunan saccharomyces cerevisae ile bağırsak flora düzenleyici probiyotik ve mineral karışımıdır.

Neden Saccharomyces cerevisae : 

 • Demir, Çinko, Magnezyum ve Fosfor emilimini artırır.

 • Mikotoksinleri (yemdeki bozunma ve mantar toksini) bağlama yeteneğine sahiptir.

 • Antikor titresi ve Lökosit sayısını artırır. (Beta-glukan sayesinde)

 • Bağırsak hücreleri ve Doku onarım sürecini artırır.

 • Mukozal bariyer bütünlüğünün sağlanmasına destek olur.

 

Etkin bir maya kullanılmak isteniyorsa, Maya vasatında iz elemetlerden Demir, Çinko veya Selenyum olmalıdır.

KULLANIM ALANLARI VE FAYDALARI

 • Yem Değişim dönemlerinde kullanılmalı.

  Yem sindirebilirliğini artırır, Geviş getirmeyi artırır, Tükürük salgısını artırır, rumen ph’sını tamponlar.

 • ASİDOZ sağaltımını destekler.

 • Tympani sağaltımını destekler.

 • Süt İneklerinde Süt Verimi ve Süt Yağını artırmaya destek olur. (Selülotik bakteri sayısını arttığından)

 • SICAK STRESİ oluşumunu engellemeye destek olur.

  (Sıcaklık arttığında, vücut sıcaklığını düzenlemek için solunum hızı artar. Sindirim tarafından üretilen vücut ısısını sınırlamak için hayvanlar yem alımını azaltacak, yemek için günün daha serin saatlerini seçecek ve bu da geviş getirme faaliyetini etkileyecektir. Beslenme davranışındaki ve geviş getirmedeki bu değişiklikler, rumen içinde rumen pH’sını ve mikroflora aktivitesini etkileyecektir)

 • Buzağı ishallerinde hızlı destek sağlar.

 • Buzağı döneminde 5 gün boyunca uygulandığında yetişkinlik döneminde canlı ağırlık artışını destekler.